Hồ Cẩm Loan

chuyên ngành: 3D Game Artist
Member / Cấp bậc: 1
Tp. HCM
Tham gia: 11-11-2015
  • Đã xem: 1232 trang
  • Lượt Fav: 1
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 120

TỰ GIỚI THIỆU

Channel Youtube: 3D Artist HCL
https://goo.gl/EWmsK8
Tutorials 3D Maya Game Artist (Weapons, Objects, Environment ...)

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào